2021-09-19 01:45:47 Find the results of "

cycling

" for you

Cycling - Từ điển Anh - Việt - tratu.soha.vn

sự xoay vòng. thermal cycling sự xoay vòng nhiệt. ... cycling plant thiết bị tuần hoàn.

Cycling - Wikipedia

For the hockey strategy, see Cycling (ice hockey). For the magazine, see Cycling Weekly. "Bicycling" and "Biking" redirect here. For the magazine, see Bicycling (magazine). For the Frank Ocean song, see ...

cycling – Wiktionary tiếng Việt

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to cycle Phân từ hiện tại cycling Phân từ quá khứ cycled Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ ...

Cycling là gì, Nghĩa của từ Cycling | Từ điển Anh - Việt - Rung ...

Cycling là gì: / ˈsaɪ.klɪŋ /, Danh từ: sự đi xe đạp, bơm lại, tái chuyển, công có chu kỳ, sự chuyển dung lượng, chu kỳ, sự dao động, sự luân chuyển, sự quay vòng, sự xoay vòng, tuần ...

cycling - Wikipedia

Track Cycling. A track cycling race at the third round of 2014–15 UCI Track Cycling World Cup in the Velódromo Alcides Nieto Patiño in Cali, Colombia. Highest governing body UCI Characteristics Contact ...

cycling | dịch sang tiếng Tây Ban Nha với Từ điển tiếng Anh-Tây Ban Nha ...

Cycling - dịch sang tiếng Tây Ban Nha với Từ điển tiếng Anh-Tây Ban Nha / Diccionario Inglés-Español - Cambridge Dictionary

CYCLING | meaning in the Cambridge English Dictionary

Meaning of cycling in English. ... She took up cycling and won five US national titles. Maybe I'll join a cycling club.

CYCLING Synonyms: 63 Synonyms & Antonyms for CYCLING | Thesaurus ...

Synonyms for cycling from Thesaurus.com, the world’s leading online source for synonyms, antonyms, and more.

Cycling Weekly | Cycling News, Bike Reviews and Buying Advice

Daily cycling news and cycle equipment reviews from Cycling Weekly, the UK's best-selling cycling magazine.